THỜI GIAN NỘP BÀI THI VÒNG SƠ KHẢO

01/07/2015 đến 15/08/2015

3, 2, 1 Action - Phim ngắn Sai lầm lối sống - 5Films

    Phim ngắn Sai lầm lối sống do 5Films thực hiện.

Thông tin cho bạn:

    Phim ngắn tham dự vòng chung kết 3, 2, 1 Action — Cuộc thi phim ngắn Thế Giới Văn Hóa do Tạp chí Thế Giới Văn Hóa và Thế Giới Văn Hóa Online tổ chức dưới sự bảo trợ thông tin truyền hình của kênh HTV2.

    Thời gian bình chọn từ ngày 20−11 đến 2−12−2013.

    Chỉ có lượng bình chọn trên TGVH.com.vn là hợp lệ, tức là lượng bình chọn thông qua trang chính thức của Thế Giới Văn Hóa trên kênh YouTube sẽ không được tính.

    Kết quả sẽ được công bố vào lúc 20h30 ngày 15−12 trên kênh VTV9.

BÌNH LUẬN

321 Action 2015

321 Action 2014

321 Action 2013