Gặp lại ở maldives – nhóm 619 production – dự thi vòng chung kết 321 action 2015

Mô tả: “Gặp lại ở maldives” là tác phẩm cậu nhà văn muốn viết. Cậu gặp anh – tên nghệ sĩ quèn không dám dành lấy tình yêu và hắn – người đàn ông thành đạt đau đớn vì bị bỏ rơi để tìm cảm hứng…

Phim ngắn Gặp lại ở Maldives do nhóm 619 Production sản xuất dự thi vòng chung kết 321 Action 2015

 

BÌNH LUẬN

321 Action 2015

321 Action 2014

321 Action 2013