ưa thích

Khi nào – Nhóm BB Media – Dự thi vòng chung kết 321 Action 2015

Mô tả: Bộ phim Khi nào – chủ đề Chống bạo hành  đã thể hiện một góc nhìn về xã hội về nạn bạo hành trẻ em Phim ngắn Khi …

Mô tả: Bộ phim Khi nào – chủ đề Chống bạo hành  đã thể hiện một góc nhìn về xã hội về nạn bạo hành trẻ em

Phim ngắn Khi nào do nhóm BB Media sản xuất dự thi vòng chung kết 321 Action 2015.

BÌNH LUẬN

3, 2, 1 Action 2015

3, 2, 1 Action 2014

3, 2, 1 Action 2013