Màu – nhóm S.A.I – dự thi vòng chung kết 321 action 2015

Mô tả: Phim kể về một thế giới chỉ hiện hình dưới hai màu đen trắng. Trong thế giới này, ai nhìn thấy màu sắc sẽ bị xem bệnh tật và phải đưa đi chữa trị…

Phim ngắn Màu do nhóm S.A.I sản xuất dự thi vòng chung kết 321 Action 2015

BÌNH LUẬN

321 Action 2015

321 Action 2014

321 Action 2013