THỜI GIAN NỘP BÀI THI VÒNG SƠ KHẢO

01/07/2015 đến 15/08/2015

ưa thích

Bão và Tố - nhóm Dark Moon - dự thi vòng chung kết 321 Action 2015

Mô tả: Hai chàng trai trẻ Bão và Tố giả bệnh tật để làm ăn mày xin tiền của những người đi đường. Hai thiếu niên trẻ người non dạ …

Mô tả: Hai chàng trai trẻ Bão và Tố giả bệnh tật để làm ăn mày xin tiền của những người đi đường. Hai thiếu niên trẻ người non dạ chỉ nghĩ đơn giản đây là cách để có tiền nhanh nhất mà không biết rằng đằng sau đó còn là cả những âm mưu đen tối.

Phim ngắn Bão và Tố do nhóm Dark Moon sản xuất tham dự vòng chung kết 321 Action 2015

BÌNH LUẬN

3, 2, 1 Action 2015

3, 2, 1 Action 2014

3, 2, 1 Action 2013