THỜI GIAN NỘP BÀI THI VÒNG SƠ KHẢO

01/07/2015 đến 15/08/2015

Này, Tiểu My - Making Image - Chung khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Phim dự thi vòng chung kết được đánh giá dựa trên lượt bình chọn của Ban giám khảo.

Thời gian tính tổng lượt bình chọn: từ 02/07/2018 đến 17h00 ngày 07/07/2018.

GIẢI THƯỞNG
● 01 Giải Vàng Phim ngắn 321 Action 2018: 30 triệu đồng
● 01 Giải Bạc Phim ngắn 321 Action 2018: 20 triệu đồng
● 01 Giải Đồng Phim ngắn 321 Action 2018: 10 triệu đồng
● 01 Giải Khán giả bình chọn 321 Action 2018: 20 triệu đồng
● 01 Giải Đạo Vàng 321 Action 2018 : 30 triệu đồng
● 01 Giải Nam diễn viên Vàng 321 Action 2018: 20 triệu đồng
● 01 Giải Nữ diễn viên Vàng 321 Action 2018: 20 triệu đồng
● 01 Giải Trang phục Vàng 321 Action 2018: 20 triệu đồng
● 01 Giải Camera Vàng 321 Action 2018: 20 triệu đồng
● 05 Phim triển vọng 321 Action 2018: mỗi giải 5 triệu đồng.

BÌNH LUẬN

321 Action 2015

321 Action 2014

321 Action 2013