THỜI GIAN NỘP BÀI THI VÒNG SƠ KHẢO

01/07/2015 đến 15/08/2015

ưa thích

Ở một thế giới khác - Nhóm Riku Dreamwaver - Lê Lâm Viên đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất 321 Action 2015

Mô tả: Bộ phim “Ở một thế giới khác”, chủ đề bạo hành, kể về 2 câu chuyện, một câu chuyện về những bạo lực xã hội thường thấy, và …

Mô tả: Bộ phim “Ở một thế giới khác”, chủ đề bạo hành, kể về 2 câu chuyện, một câu chuyện về những bạo lực xã hội thường thấy, và một câu chuyện về một sự bạo hành trong gia đình mà chỉ những người trong cuộc mới biết

Phim ngắn Ở một thế giới khác do nhóm Riku Dreamwaver sản xuất dự thi vòng chung kết 321 Action 2015.

Đạo diễn Lê Lâm Viên -  nhóm Riku Dreamwaver đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cuộc thi.

 

BÌNH LUẬN

3, 2, 1 Action 2015

3, 2, 1 Action 2014

3, 2, 1 Action 2013