Phim dự thi chung kết 2018

Sự ngây thơ của bầy cừu - PDID Film - Chung khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Cờ on… Con - Saviour Cinema Production - Chung khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Tháng năm rực rỡ của ông nội - Trần Thanh Vân - Chung khảo phim ngắn hay nhất | 321 Action 2018

Nhật Minh - Ciel Production - Chung khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018