Phim dự thi sơ khảo 2018

Khi tôi nhận ra - Nhóm Goal Production - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Kẻ tham lam - Nhóm Silver Wolf - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Ngộ - Nhóm Zoo TV - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Tầng 7 - Nhóm PELer - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Lặng - Nhóm Mink Production - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Chuyến đi kỳ bí - Nhóm RTW Production - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Sinh nhật - Nhóm 0302 - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Duyên kiếp - Nhóm NO.RULE - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

Khói - Nhóm Fight Club - Sơ khảo thi phim ngắn Việt hay nhất | 321 Action 2018

12345