THỜI GIAN NỘP BÀI THI VÒNG SƠ KHẢO

01/07/2015 đến 15/08/2015

Trailer Phim Vết Sẹo - Nhóm HK Team - Chung kết 321 Action 2015

Đạo diễn Phan Chí Kiên & Nguyễn Trọng Hưng

BÌNH LUẬN

321 Action 2015

321 Action 2014

321 Action 2013